Публічна оферта

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Договір - справжній публічний договір купівлі-продажу, укладений на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), який передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин на сайті: https://nvbrand.top/

1.1.2. Товар - непродовольчі товари (одяг, аксесуари і т.п.), на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині, виготовлений на замовлення Покупця.

1.1.3. Продавець NV Brand контактні дані та режим роботи продавця вказані в розділі «Контакти» на сайті: https://nvbrand.top/ Інтернет-магазину.

1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, в порядку, передбаченому цим Договором, з власної волі повністю прийняв (акцептовало) все його умови без винятку.

1.1.5. Одержувач Товару - будь-яка дієздатна особа, визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості одержувача товару.

1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно в значенні, обумовленому в п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів у єдиному або множині, або в інших граматичних формах, відмінках і / або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і інтерпретуються в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також цілі і предмета цього Договору.

1.4.Предоплата - грошова сума в розмірі від 130 грн до повної вартості Товару на сайті. Сплачуючи передоплату, Покупець тим самим підтверджує своє замовлення і погоджується з усіма умовами цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обраний ним товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Право власності на товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару та при повній оплаті Покупцем вартості Товару в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ І ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно і на свій розсуд замовляє в Інтернет-магазині на сайті: https://nvbrand.top/ наявний і запропонований до продажу товар і:

- натискає кнопку і самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов'язково вказує своє прізвище, ім'я та по батькові, свій контактний телефон, адреса електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний метод і бажане місце доставки Товару

3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов'язково уважно знайомиться з усіма умовами цього Договору, і в разі прийняття (акцепту) цих умов в повному обсязі - підтверджує замовлення і вносить передоплату (мінімальний розмір передоплати 130 грн), що вважається фактом напрямки Покупцем відповідного Замовлення на обраний товар.

3.3. Цей Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця про укладення Договору (оферта) повністю прийнятим (акцептованою) Покупцем з моменту внесення передоплати (мінімальний розмір передоплати 130 грн)

3.4. Покупець підтверджує свою повну згоду з усіма умовами цього Договору без винятку, в тому числі з умовами з доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на сайті: https://nvbrand.top/ на дату укладення Покупцем даного Договору .

3.5. Підтверджуючи покупку, Покупець підтверджує, що він в зручний і доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» ознайомлений зі наступному:

- місцезнаходження та режим роботи продавця;

- основні характеристики і споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару;

- спосіб, порядок і умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- порядок прийняття претензій;

- інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Підтверджуючи покупку, Покупець підтверджує, що він в повному обсязі і належним чином відповідно до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товарі, що в повній мірі забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього товару.

3.7. Підтвердження покупки (внесення передоплати, мінімальний розмір якої 130 грн) вважається беззаперечним і повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без винятків, а також вступом у відповідні договірні правовідносини з Продавцем.

3.8. Термін виконання Продавцем замовлення, спрямованого Покупцем, становить від 5 до 30 днів з дати заповнення та напрямки Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, форми такого замовлення на товари. У разі, якщо зазначений Замовлення на Товар був спрямований Покупцем у вихідний або святковий день, термін обробки і оформлення цього Замовлення на товари починається з першого за вихідним або святковим робочого дня.

3.9. Протягом терміну, встановленого п.3.8. цього Договору, Продавець зобов'язується:

- виготовити Товар, який Покупець замовив.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. Вимагати від продавця повного і належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій NV Brand, які направляються останнім на адресу електронної пошти користувача.

4.2. Покупець зобов'язується:

4.2.1. належним чином і в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладенням даного Договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару і способами і порядком його оплати;

4.2.3. перед укладенням даного Договору уважно ознайомитися зі способами доставки Товару на веб-сайті https://nvbrand.top/

4.2.4. в порядку і на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений якісний і комплектний товар;

4.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1.в залежності від ринкової кон'юнктури періодично переглядати і змінювати вартість Товару, який пропонується до продажу в Інтернет-магазині;

4.3.2. в односторонньому порядку призупинити продаж Товарів і послуг доставки (відмовити в оформленні Замовлення / продажу і доставці товарів) в разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов'язується:

4.4.1. належним чином і в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;

4.4.2. надати Покупцеві інформацію про товар і його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті https://nvbrand.top/

4.4.3. надати Покупцеві інформацію про способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сайті: https://nvbrand.top/

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, який пропонується до продажу в Інтернет-магазині, наводиться на веб-сайті https://nvbrand.top/ і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару включає в себе всі податки та збори, не включає вартості доставки товару.

5.3. З моменту укладення Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти продавця) Продавець не має права жодним чином і ні за яких умов змінювати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару.

5.4. Невиконання Покупцем своїх зобов'язань по оплаті замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, тягне за собою припинення в повному обсязі всіх зобов'язань продавця, що виникли в результаті прийняття Покупцем пропозиції Продавця про укладення цього Договору.

5.5. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті України. Продавець може, для зручності інформування деяких Покупців, вказувати також ціну в іноземній валюті, при цьому сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1 Доставка товарів здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, зазначених на сайті в розділі «Доставка і оплата». Доставка здійснюється кур'єрською службою «Нова Пошта».

6.2. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається за тарифами перевізника (Нова Пошта) в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному замовленні на товар.

6.3. Разом з Товаром Покупцеві надаються передбачені чинним законодавством документи.

6.4. При отриманні Товару Покупець зобов'язаний перевірити товар за кількістю, якості, асортименту та комплектності.

6.5. Фактом приймання Товару Покупцем є оплата товару.

6.6. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передачі) цього Товару Покупцеві або Одержувачу товару.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, порядок пред'явлення і задоволення претензій Покупця

7.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві замовлений ним Товар належної якості

7.2. Гарантійний термін починає свій хід починаючи з дати вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю.

7.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення недоліків товару;

- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.4. Термін гарантії Товару встановлює виробник, і становить 1 місяць. При наявності документа, який підтверджує купівлю товару, Покупець у разі необхідності гарантійного обслуговування зв'язується з інтернет- магазином.

Протягом гарантійного терміну допускається і не є дефектом:

-Ізнос деталей (частин) Товару (виробу), а також його зовнішнього і внутрішнього покриття в процесі експлуатації.

-Усадка або розтягнення матеріалів (тканин) Товару в процесі експлуатації і чищення (прання) в межах норми.

-Відхилення характеристик Товару (виробу) від зазначених в документації в межах норми.

Гарантія не поширюється на:

-Вироби, мають сліди порушення експлуатації, в тому числі, розриви, розтягнення, затягування, сліди ударів і механічних пошкоджень: щербини, дрібні подряпини, сліди деформації, неналежною чистки, інших порушень правильної експлуатації Товару (вироби).

-Ушкодження (зовнішні або внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару (вироби), тріщини, відколи, подряпини, задирки поверхонь, деформація матеріалів і деталей тощо

-Ушкодження Товару (виробу) водою (миючими засобами) в результаті порушення правил експлуатації.

-Ушкодження в результаті впливу на продукт (виріб) їдких хімічних речовин або розчинників.

-Ушкодження Товару (виробу), яке пов'язане з випаданням каменів і інших декоративних елементів.

Гарантія недійсна у випадках:

-Порушення правил експлуатації або використання Товару (виробу) не за призначенням.

-Відсутність документів, що підтверджують придбання Товару (виробу).

-Звернення після закінчення гарантійного терміну обслуговування.

9. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. У разі, якщо доставка Товару Покупцеві здійснювалася засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Покупець повертає товар продавцеві таким же чином.

9.2. Повернення Товару повинен відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Одержувач Товару отримав цей Товар.

9.5. Повернений товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби і ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

10.2. Для цілей цього Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні та надзвичайні події, що не існували на момент укладення цього Договору та виникли незалежно від волі продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин або перешкодити їх виникнення за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

10.3. У разі втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов'язується негайно повідомити Покупцеві про виникнення, вид та можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором, в термін протягом 25 робочих днів з дня настання таких обставин.

10.4. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між Покупцем і Продавцем щодо здійснення ними своїх прав і виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.5. У разі досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі суперечки і розбіжності між Покупцем і Продавцем щодо здійснення ними своїх прав і виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин і https://nvbrand.top/

11.2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і зміна умов даного публічного договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

11.3. Умови пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і умови даного суспільного договору, є однаковими для всіх Покупців.

11.4. Пропозиція (оферта) Продавця про укладення даного публічного договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладення покупцем даного публічного договору в порядку, встановленому п.3.3. справжньої угоди.

11.5. Укладення даної публічного договору (акцепт Покупцем оферти продавця) вважається беззаперечним і повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного договору без винятків, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини з Продавцем.

11.6. Фотографії Товару, що містяться на сторінках сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Описи / характеристики, які супроводжують Товар не претендують на загальну повноту інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації по Товару Користувач повинен звернутися за телефоном, вказаним в розділі «Контакти».

11.7. Визнання недійсними або такими, що втратили силу окремих умов даного публічного Договору не тягне визнання будь-яких інших умов даного публічного договору недійсними або такими, що втратили силу.

11.8. Укладаючи цей публічний договір Покупець надає свою повну та безстрокове згоду на отримання від продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж і т.д. інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину, а також про Акційні пропозиції і Розпродажі Товарів, які проводяться Продавцем в Інтернет-магазині. При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитися від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом заповнення електронної форми про відмову від отримання інформаційних повідомлень продавця

11.9. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» і / або проходячи процедуру реєстрації на сайті: https://nvbrand.top/ Інтернет-магазину Покупець надає свою повну та безстроковий згоду на:

- внесення Продавцем (власник і розпорядник бази персональних даних) до бази персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем службам доставки, з метою доставки замовленого товару Покупцеві.

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, яка відповідно до чинного Законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним Законодавством України.

12.10. Заповнюючи форму і / або проходячи процедуру реєстрації на сайті: і https://nvbrand.top/ Інтернет-магазину Покупець надає свою повну та безстрокове згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, яка відповідно до чинного Законодавства України вважається персональними даними, виключно для таких цілей:

- з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині;

- з метою відновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;

- в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж і т.д. про новини Інтернет-магазину, Акційні пропозиції і Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних покупців в товарах, пропонованих до продажу тощо;

- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов'язань перед Покупцем, в тому числі зобов'язань по доставці Товару;

- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

11.10. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному суспільний договір, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.